Tłumaczenia ustne

W czasach, w których międzynarodowe spotkania prywatne, biznesowe jak również dyplomatyczne to już nie sytuacje wyjątkowe, a praktycznie nasza codzienność, rola tłumaczy ustnych, którzy w tychże spotkaniach uczestniczą i wspierają je językowo znacząco rośnie.

Specyfika pracy tłumacza ustnego w dużym stopniu różni się od pracy tłumacza pisemnego, co całkiem trafnie na poziomie językowym podkreśla angielskie określenie „interpreter”. Tłumacz ustny – interpreter – ma za zadanie przekazać treść wypowiedzi mówcy – zinterpretować ją, nie dokładnie tłumaczyć jego słowa zdanie po zdaniu. Interpretacji podlega również wiele innych aspektów wystąpienia. Aby przekaz był jak najwierniejszy tłumacze ustni  uwzględniają również styl mówcy, ton jego wypowiedzi oraz jego ekspresję, czyli intonację, stosowane figury retoryczne, a także elementy humorystyczne. Ważne jest też właściwe zinterpretowanie umiejscowienia komunikatu w kontekście sytuacyjnym.

Tłumaczenia ustne

Kolejnym aspektem wyróżniającym tłumaczenia ustne, jest czas ich wykonywania. Treści przekładane są na język docelowy w czasie rzeczywistym lub do niego zbliżonym, w zależności czy jest to tłumaczenie symultaniczne czy konsekutywne. Z tego względu, cechami, które  charakteryzują tłumaczy ustnych poza perfekcyjną znajomością języka obcego, jest szybkie tempo mentalnych procesów tłumaczenia, odporność na stres oraz wysoka koncentracja. Warto dodać, że podczas przekładu ustnego, tłumacz tłumaczy około 150 słów na minutę, podczas gdy średnia liczba słów tłumaczonych pisemnie wynosi około 3000 dziennie. Ponadto, ze względu na specyfikę i czas interpretowania, tłumacz nie ma możliwości i czasu na bieżące konsultacje merytoryczne i wyjaśnienia ewentualnych niejasności. Dlatego też kluczowe dla tłumaczenia ustnego na wysokim poziomie jest przygotowanie się przed wydarzeniem, które ma być tłumaczone. Najistotniejsze jest tutaj obeznanie się z tematyką wystąpienia oraz z zakresem specjalizacji, opanowanie specjalistycznej terminologii oraz poznanie sylwetki prelegenta.